Gerje Forrás Nonprofit Kft.

Szelektív sziget 2015. december


Tájékoztatás szelektív szigetek kihelyezéséről

Tájékoztatjuk Pilis lakosságát, hogy a havi szelektív hulladékgyűjtés idejére az alábbi pontokra üveg és műanyag hulladék gyűjtése érdekében a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket átmeneti jelleggel kihelyezzük. Kérjük Önöket, hogy ezen szigeteken lévő konténerekbe csak az előírt hulladékot helyezzék el.

Kihelyezés ideje: 2015. november 27.

Elszállítás ideje: 2015. november 4.

Helyszínek:

  • Szent I. u. – Vatyai u. kereszteződés (orvosi rendelővel szemben)

  • Luther tér – Kodály u. kereszteződés (rendőrőrssel szemben)

  • Bartók u. – Kölcsey u. kereszteződés

  • Táncsics u. – Dankó u. kereszteződés (vasút mellett)

  • Munkácsy pálya szélén

  • Vágóhíd utca (hulladékudvar előtt)

A felsorolt helyszínekre a jövőben – a jelenlegihez hasonló módon és helyszíneken – minden hónapban a házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés hetéhez igazítva kerülnek a szigetek kihelyezésre, biztosítva így a szolgáltatást és a jogszabályi megfelelést.

Pilis, 2015. november 25.

Gerje-Forrás Nonprofit Kft.

Tájékoztató lombhulladék elhelyezéséről


Tájékoztató lombhulladék elhelyezéséről!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az őszi lombhullás idejére lehetőség van a falevelek lombhulladékok környezetbarát elhelyezésére a Gerje-Forrás Nonprofit Kft.-nél.

2015. november 16-tól a Kft. Vágóhíd utcai telephelye mellett, a Nyárfa utca felőli oldalon kizárólag zsákban beszállítva lehet a faleveleket elhelyezni. Az elhelyezésre hétfőtől szombatig 8-16 óra között van lehetőség.

Ezen szolgáltatást kizárólag pilisi állandó lakcímmel rendelkező lakosok vehetik igénybe úgy, hogy az elhelyezéskor az ott felügyeletet ellátó személynek a lakcímigazolványt be kell mutatni.

A felügyeletet ellátó személy az elhelyezés tényét és a beszállító személyi adatait rögzíti. Azon lakosok, akik jogosultságukat nem tudják igazolni, nem helyezhetnek el zsákokat a területen.

Azon lakosok ellen, akik települési szilárd hulladékot, állati tetemet, autógumit, elektronikai hulladékot, stb. helyeznek el a területen, eljárást kezdeményezünk.

Pilis, 2015. november 12.

Gerje-Forrás Nonprofit Kft.

Tájékoztató hátralékok kezeléséről


Tisztelt Ügyfeleink!


Tájékoztatni szeretnénk Önöket a díjtartozások kezelésének 2015.12.01-től életbe lépő eljárási szabályairól:
·         A hulladékszállítás díját a kiállított számlán megjelölt határidőig kérjük megfizetni.
·         A határidőn túl megfizetett számlák vonatkozásában késedelmi pótlékot számítunk fel.
·         A fizetési határidő lejártát követő 15 napon belül, a meg nem fizetett díjak vonatkozásában fizetési felszólítást küldünk.
·         A fizetési felszólítás eredménytelensége esetén további 15 napon belül 5.000 Ft behajtási költségátalányt számítunk fel és a díjhátralék, a késedelmi kamat és a behajtási költségátalány adók módjára történő behajtását kezdeményezzük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ( NAV).

  • A NAV 8 napon belül  intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a behajtási költségátalány behajtása érdekében.

Az eljárás szabályosságát a hulladékról szóló  2012. évi CLXXXV. törvény 52 §-a biztosítja.

  • készpénzben az ügyfélszolgálaton,
  • átutalással
  • csoportos beszedési megbízás engedélyezése a bankszámlájára, melyet a bankjánál kezdeményezhet.

Kérjük ellenőrizze a Gerje-Forrás Np. Kft által kiállított számla hátoldalát, ahol fel van tüntetve az esetleges díjtartozása.

Amennyiben díjtartozás elmaradása van kérjük, hogy a számláinak megfizetését 2015.11.30-áig tegye meg, mert így elkerülhetőek a plussz költségek és a NAV behajtása.

A díjtartozásának és az esedékes számlájának rendezésére az alábbi lehetőségek vannak:

a Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett 65100314-11028835 sz bankszámlára vagy

az OTP Banknál vezetett 11742238-20005492 számú bankszámlára,


Ügyfélszolgálataink és nyitva tartásuk:

Pilis

Rákóczi út 67.

Nyáregyháza

Nyári Pál u.33.

Gomba

Civil Ház

hétfő

08.00-12.00 és 13.00-17.30

kedd

12.00-18.00

szerda

08.00-12.00 és 13.00-16.00

12.00-18.00

csütörtök

08.00-12.00