Gerje Forrás Nonprofit Kft.

Tájékoztató hátralékok kezeléséről


Tisztelt Ügyfeleink!


Tájékoztatni szeretnénk Önöket a díjtartozások kezelésének 2015.12.01-től életbe lépő eljárási szabályairól:
·         A hulladékszállítás díját a kiállított számlán megjelölt határidőig kérjük megfizetni.
·         A határidőn túl megfizetett számlák vonatkozásában késedelmi pótlékot számítunk fel.
·         A fizetési határidő lejártát követő 15 napon belül, a meg nem fizetett díjak vonatkozásában fizetési felszólítást küldünk.
·         A fizetési felszólítás eredménytelensége esetén további 15 napon belül 5.000 Ft behajtási költségátalányt számítunk fel és a díjhátralék, a késedelmi kamat és a behajtási költségátalány adók módjára történő behajtását kezdeményezzük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ( NAV).

  • A NAV 8 napon belül  intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a behajtási költségátalány behajtása érdekében.

Az eljárás szabályosságát a hulladékról szóló  2012. évi CLXXXV. törvény 52 §-a biztosítja.

  • készpénzben az ügyfélszolgálaton,
  • átutalással
  • csoportos beszedési megbízás engedélyezése a bankszámlájára, melyet a bankjánál kezdeményezhet.

Kérjük ellenőrizze a Gerje-Forrás Np. Kft által kiállított számla hátoldalát, ahol fel van tüntetve az esetleges díjtartozása.

Amennyiben díjtartozás elmaradása van kérjük, hogy a számláinak megfizetését 2015.11.30-áig tegye meg, mert így elkerülhetőek a plussz költségek és a NAV behajtása.

A díjtartozásának és az esedékes számlájának rendezésére az alábbi lehetőségek vannak:

a Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett 65100314-11028835 sz bankszámlára vagy

az OTP Banknál vezetett 11742238-20005492 számú bankszámlára,


Ügyfélszolgálataink és nyitva tartásuk:

Pilis

Rákóczi út 67.

Nyáregyháza

Nyári Pál u.33.

Gomba

Civil Ház

hétfő

08.00-12.00 és 13.00-17.30

kedd

12.00-18.00

szerda

08.00-12.00 és 13.00-16.00

12.00-18.00

csütörtök

08.00-12.00