Gerje Forrás Nonprofit Kft.

Cégismertető


Cég neve: Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft.

Cégjegyzék szám: 13-09-129325

Adószám: 20182072-2-13

Székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 67.

A cég képviseletére jogosult 2017 Augusztus 5-től: Bálint Gyula végelszámoló

Alapító okirat itt megtekinthető

Egyszerűsített beszámoló közzététele a 2014. gazdasági évről

Egyszerűsített beszámoló közzététele a 2015. gazdasági évről

Egyszerűsített beszámoló közzététele a 2016. gazdasági évről

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség 2015.06.01

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség 2015.10.01

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség 2015.11.01

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség 2016.01.01

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség 2016.04.01

Cégünk rövid története, tevékenységeink összefoglaló bemutatása

A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 1998. évben alakult meg, többségi önkormányzati tulajdonnal. A Kft. megalakításának kezdeti célja a műemlék és természetvédelem volt.

2000. évben az Önkormányzat 100%-os tulajdonos lett a Kft-ben. Ettől az évtől kezdődően a Gerje-Forrás Np. Kft. az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján ellátja a települési kommunális szilárd hulladék begyűjtését és szállítását is.

2016. évtől gazdasági társaságunk kizárólag a települési hulladék begyűjtésével és szállításával foglalkozik.

A társaságot teljes jogkörrel az ügyvezető igazgató irányítja és gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A társaság felügyeleti szerve a tulajdonos által delegált 3 tagú Felügyelő Bizottság.

A társaság bejegyzett könyvvizsgálót alkalmaz.

A társaság 2016 évi átlagos létszáma 7 fő.

A település állandó lakosainak száma meghaladja a 12 000 főt. A Kft. a közszolgáltatást több mint 3 000 ingatlan részére biztosítja.

Társaságunk fő célja, hogy a hatékony és eredményes gazdálkodás mellett működési területein megfeleljen a hatósági előírásoknak és a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók elvárásainak.